Verzekering

Uit beproevingsresultaten blijkt, dat een op deze wijze uitgevoerd dak als “niet brandgevaarlijk” kan worden beschouwd naar de norm NEN 6063 die in vergelijking met de NEN 3882 in opzet en redactie is gewijzigd zonder dat de technische inhoud van de norm is gewijzigd.

Dit houdt in, dat de verzekeringspremie voor Patent Riet in principe is gebaseerd op tarieven voor harde dakbedekking. Uw verzekeringsadviseur zal u hier graag meer over vertellen.

 

Paten-riet-zuid